TRAKŲ R. SENŲJŲ TRAKŲ ANDŽEJAUS STELMACHOVSKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKYTOJŲ

2019–2020 METŲ ATESTACIJOS PROGRAMA

Eil.

Nr.

Mokytojo vardas ir pavardė

Išsilavinimas ir kvalifikacija

Mokomasis dalykas

Turima

kvalifikacinė kategorija

Kvalifikacinės kategorijos

įgijimo data

Siekiama kvalifikacinė kategorija

Atestacijos

data

Mokymo įstaiga Specialybė/ kvalifikacija

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Elvyra Lavrukaitienė Vilniaus aukštesnioji pedagogikos mokykla

VPU

Pradinio ugdymo pedagogikos specialybė

 

Socialinės pedagogikos, edukologijos bakalauro laipsnis ir socialinio pedagogo kvalifikacija

Pradinis ugdymas

Vyresniojo mokytojo

2010 m. birželio 22 d.

Mokytojo metodininko

2019 m. gruodžio mėn.

2. Renata Matickienė Vilniaus kolegija

VPU

 

LEU

Lietuvių kalbos pedagogikos specialybė

Filologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija

Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studijų programa

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Auklėtojo

2016 m. vasario 26 d.

Vyresniojo auklėtojo

2019 m. gruodžio mėn.

6. Renata Šuscickaja VPU

 

Matematikos – informatikos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija

Informatikos magistras

Matematika

Vyresniojo mokytojo

2007 m. gruodžio 28 d.

Mokytojo metodininko

2020 m. gruodžio mėn.