NAUJA IR NEĮKAINOJAMA PATIRTIS

NAUJA IR NEĮKAINOJAMA PATIRTIS

           Štai jau ir baigėsi trečioji nuotolinio mokymo(si) diena. Nuo ankstyvo pirmadienio ryto įvairiose socialinių tinklų platformose darbas tiesiog virte virė. Mokiniai ir mokytojai suskubo ieškoti vieni kitų. Ugdytiniai domėjosi kur, kas ir kaip vyks, kokiu būdu gaus užduotis, iki kada reiks jas atlikti. Tai savaime suprantama – juk mokiniams viskas rūpi, jie nerimauja.

         Mokyti nuotoliniu būdu mūsų mokykla pasirinko įvairias mokymosi aplinkas: elektroninį dienyną, „Eduka“, „Facebook“, „Ema“ ir kt. Mokyklos direktorius įsakymu skyrė informacinių technologijų vyr. mokytoją Renatą Šuscickają teikti konsultacijas mokytojams, mokiniams ir tėvams skaitmeninių technologijų parengimo ir naudojimo nuotoliniam ugdymui klausimais. Konsultacijas pasirengusios teikti logopedė, psichologė, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė. Jų kontaktai yra pateikti mokyklos tinklalapyje, esančiame adresu http://www.sentrakumok.lt/

        Atsižvelgiant į mokyklos ir mokytojo pasirinkimą, ugdymo procesas arba jo dalis mūsų mokykloje yra ir bus vykdoma realiuoju laiku, kai tam tikru metu virtualioje erdvėje vyksta pamokos, kuriose dalyvauja ir mokytojas, ir mokiniai. Mokymas taip pat yra ir bus vykdomas ir nerealiuoju laiku, kai mokytojai pateikia mokomosios medžiagos paketą, o mokiniai pasirinktu metu mokosi. Jei mokiniui bus reikalinga konsultacija, mokytojas sutartu laiku teiks individualias konsultacijas. Aišku, netolimoje ateityje gali nutikti ir taip, kad mokytojo parengta mokomoji medžiaga bus atvežama mokiniui ir į namus. Tikrai ateityje gali būti ir individualių sprendimų atsižvelgiant į esamą situaciją.

         Su vyresnių klasių mokiniais nuotolinio mokymosi procesas vyksta gana sklandžiai, nes jie patys puikiai valdo informacines technologijas. Pradinių klasių mokinių tėvams iš vakaro arba anksti ryte išsiunčiame elektroninį laišką su dienos dienotvarke, kadangi vaikams reikia pagalbos atliekant kai kurias užduotis ar prisijungiant prie reikiamų programų. Taip pat turime omenyje, kiek vaikai laiko praleidžia prie kompiuterių ekranų, todėl skiriame užduočių, kurias

reikia atlikti nesinaudojant informacinėmis technologijomis. Tam reikalui pradinių klasių mokiniai naudoja vadovėlius ir pratybų sąsiuvinius, skaito papildomos grožinės literatūros kūrinius.  Atlikę darbus mokiniai juos siunčia visais įmanomais kanalais: el. paštu, Hangouts, Messendžeriu, Skype ir pan. Jaunesniųjų klasių mokiniams tokios operacijos per sudėtingos ir dar nelabai įkandamos, todėl tėčiai ir mamos vaikų darbelius siunčia mokytojams.

           Taigi, besibaigiant trečiajai virtualaus mokymo ir mokymosi dienai, mokytojai teigia, kad šios kelios dienos dar labiau suartino mokyklos bendruomenę. Buvo užmegztas ne vienas šiltas individualus mokytojo ir mokinio kontaktas. Mokytojai džiaugiasi, kad uždari ir nedrąsūs mokiniai socialiniuose tinkluose atsiskleidė, labai greitai ir noriai atliko užduotis. Kai kurie šių mokinių tapo tikrais mokytojų pagalbininkais – pasisiūlė ir sukūrė grupes skirtingiems mokomiesiems dalykams ir pakvietė prisijungti bendraklasius.

           Nepaisant visko, TĖVŲ, MOKINIŲ, MOKYTOJŲ susitelkimo, atsakomybės tikrai dar reikės. Tikimės, kad jau greitu laiku darbo trukdžiai ir nesklandumai bus pašalinti ir nuotolinis mokymas ir mokymasis vyks pakankamai sklandžiai.

 

Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinės

mokyklos informacija

INFORMACIJA MOKINIAMS, TĖVAMS

Nuo 2020 m. kovo 30 dienos ugdymo procesas Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinėje mokykloje bus vykdomas nuotoliniu būdu. Virtualios pamokos vyks pagal mokyklos direktoriaus patvirtintus pamokų tvarkaraščius naudojantis informacinėmis technologijomis. Nuotolinio mokymo(si) tvarkaraštis savo struktūra yra analogiškas tradiciniam savaitiniam pamokų tvarkaraščiui. Pamokų pradžia 8.00 val. Pamokos trukmė nuo 35 iki 45 minučių.

Pirmąją nuotolinio mokymo(si) savaitę, nuo kovo 30 iki balandžio 3 dienos, mokiniams bus  ribojamas užduočių skyrimas ir mokymosi krūvis. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas mokinių ir mokytojų komunikacijai ir mokomųjų platformų įsisavinimui. Mokytojai susisieks su mokiniais ar/ir jų tėvais. Sklandžiam bendravimui su mokiniais bei jų tėvais (globėjais, rūpintojais) mokytojai naudos elektroninį MANO dienyną, elektroninius paštus ir mobiliuosius telefonus.

Bendru susitarimu yra suderintos IT priemonių naudojimo galimybės. Mokiniams būtinas internetinis ryšys, kompiuteris, planšetė arba išmanusis telefonas. Mokiniai, neturintys kompiuterių, šią savaitę jais bus aprūpinti.

Nuotoliniu būdu mokiniams ir tėvams konsultacijas teiks ir švietimo pagalbos specialistai: logopedas, psichologas, sveikatos priežiūros specialistas. Bus naudojama ši mokymo ir mokymosi medžiaga: vadovėliai, pratybų sąsiuviniai. Užduotys bus pateiktos skaitmeninėse erdvėse: el. Mano dienyne, Ema, Eduka. Bendravimui bus naudojamos mokiniams žinomos platformos: ZOOM, SKYPE, MESSENGER, VIBER ir kt.

Mūsų mokyklos mokytojai yra pasiruošę nuotoliniu būdu vykdyti priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir neformalujį ugdymą. Sieksime kokybiško mokymo(si), kad pamokų turinys atitiktų programinius reikalavimus ir suteiktų naujų patirčių.

Jeigu atsiras papildoma informacija, nedelsdami jus informuosime. Tikimės visų supratingumo ir geranoriškumo. Kiekvienas turime progą ir pareigą atremti naują iššūkį.

         Vadovai, mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai su mokinių tėveliais (globėjais, rūpintojais) bendradarbiaus MANO dienyne pranešimais.

Informaciją nuolatos atnaujinsime

Išlikime sveiki!

MUS UŽAUGINO LIETUVA

MUS UŽAUGINO LIETUVA

Žmonės visuomet nori apčiuopti neapčiuopiamą, pamatyti nematomą, išgirsti negirdimą, suskaičiuoti nesuskaičiuojamą. Toks visur esantis ir niekur nesantis laikas, kurį mes kartais norime pagauti, aplenkti, sustabdyti.

Laikas į šiandieną atiteka iš nematomų tolių. Galima gyventi ir nejausti jo tekėjimo. Galima manyti, kad viskas prasidėjo mumis ir viskas su mumis baigsis. Tačiau kiekviena diena bus žymiai spalvingesnė, gilesnė, jei žinosime, kas į ją atiteka, kokios nematomos požeminės upės atplukdo praeitin nugrimzdusius įvykius, sukaktis, faktus ir žmones…

 

Iš 1990 metų Kovo 11-osios atiteka laiko upė į šią dieną.
Kalbėdami apie Lietuvą kaip valstybę, turime prisiminti:
PASKELBĖME – ATKŪRĖME – APGYNĖME
Vasario 16-ąją, Kovo 11–ąją, Sausio 13–ąją

Prieš ketvirtį amžiaus – 1990 m. kovo 11 dieną pirmuose laisvuose rinkimuose į Aukščiausiąją Tarybą, kuriai vėliau suteiktas Atkuriamojo Seimo pavadinimas, išrinkti Tautos atstovai priėmė vieną reikšmingiausių Lietuvos istorijoje sprendimų – atkurti Lietuvos Nepriklausomybę.

Laivės vėjo malūnėlių akcija. Iš karto po atostogų sugrįžę į mokyklinius suolus ugdytiniai išgirdo apie „Laivės vėjo malūnėlių” akciją, prie kurios buvo pakviesti prisijungti visų klasių mokiniai. Ugdytiniai galėjo laisvės simbolius gaminti iš įvairios lietui atsparios medžiagos. Prie laisvės vėjo malūnėlių gamybos mielai kvietėme prisidėti visus šeimos narius: mamas, tėčius, senelius, močiutes, vyresnius brolius ar seseris. Tenka pripažinti, kad užduotis buvo ne iš lengvųjų.

Prie prasmingos akcijos prisidėjo ir mūsų mokyklos direktorius Romuald Gžybovski, kuris nubraižė brėžinius malūnui, sujungusiam pagamintus laisvės simbolius į vieną bendrą kūrinį – dovaną laisvai Lietuvai. Visą gamybos procesą į savo rankas noriai perėmė mokyklinio autobuso vairuotojas Juzef Mickevič, kuris sukonstravo malūno karkasą. O jau mes, visa mokyklos bendruomenė, atlikome malūno puošimo šventine atributika darbus. Šalia malūnėlio vietą rado mūsų tėčių, mamų, senelių ir mūsų pačių rankomis pagaminti vėjo malūnėliai. Praeiviai ir į mokyklą atvykstantys svečiai gali pasigrožėti mūsų rankų darbo rezultatu. O jis išties gražus ir traukiantis akį!

Jau gerokai anksčiau, artėdami prie reikšmingos Lietuvai šventės, technologijų mokytojos Boženos Lavrukevič pagamintais karpiniais papuošėme mokyklos langus, lauko duris – pradinio ugdymo mokytojos Violetos Naumovič rankų darbo trispalvėmis grožybėmis. Esame gana kūrybinga bendruomenė, norinti ir galinti daryti savo vidinę ir išorinę aplinką gražią. Bendruomeniškumas mus daro vieningus ir stiprius. Būtent čia ir slypi mūsų sėkmės garantas.

Mokinių piešiniuose sutilpo Lietuva. Kas spalvotais pieštukais, kas vandeniniais dažais ar spalvotais popieriaus lapais apsiginklavęs visą savaitę, o gal ir ilgiau plušo stengdamasis paruošti kuo gražesnį darbelį. Juk reikia pasveikinti Lietuvą svarbios šventės proga! Kiekvienas ikimokyklinukas ar pradinukas nuoširdžiai stengėsi sugalvoti kiek galima įdomesnę idėją, kuriai realizuoti naudojo kuo ryškesnes spalvas.

Piešiant piešinius labai svarbi buvo ir mokytojų pagalba bei palaikymas. Galutinis rezultatas pranoko visus lūkesčius. Paganyti akis ir įvertinti mokinių įdėtas pastangas galėsime dar ilgai vaikščiodami mokyklos koridoriais. Tenka pripažinti, kad einant pirmojo aukšto koridoriumi akys taip ir krypsta į piešinius ir į trispalvius vėjo malūnėlius, kurie mus kas rytą pasitinka, o pasibaigus pamokoms išlydi į namus.

Tad turėdami tiek auksarankių tikrai nepražūsime ir artėjančioms šventėms sugalvosime dar daug originalių idėjų. Taigi Lietuvai nesame abejingi, nes ją papuošėme savo gražiais darbais. Beje, tėvynei darbus skiriame nuolat, nebūtinai tik švenčių proga.

Draugiškas bėgimas. Kovo 6 dieną, vadovaujami fizinio ugdymo mokytojo Mareko Pavlovskio, dalyvavome bėgime Senieji Trakai – Trakai – Senieji Trakai. Šis bėgimas buvo skirtas atkurtos Lietuvos 30-mečiui. Ties kaimo riboženkliu buvo numatyta starto linija, nuo kurios viskas ir prasidėjo. Vyresniųjų klasių mokiniai buvo nusiteikę kovingai. Greičiausi, aišku, buvo devintokai, kurie yra labai sportiški.

Mažiausieji mūsų mokyklos ugdytiniai, vadovaujami priešmokyklinės ugdymo grupės auklėtojos Galinos Grinevič ir jos padėjėjos Liudmilos Stanevič, taip pat labai noriai prisijungė prie pilietiškumo akcijos. Aišku, atstumas, kurį jie nuėjo, buvo žymiai trumpesnis nei vyresniųjų klasių mokinių. Mažieji ėjo ne link Trakų, bet kaimo ribose užsukdami į savivaldos instituciją, kad pasilabintų su seniūne Ana Ingelevič. Negalima buvo nepastebėti, kad auklėtojos Galinos ugdytiniai tarsi susitarę buvo pasipuošę spalvingomis striukėmis: geltonomis, žaliomis, raudonomis. Rankutėse visi turėjo auklėtojai ir jos padėjėjoms padedant pagamintą trispalvę atributiką.
Džiugu, kad mūsų ugdytiniai pasiryžo įveikti pusantro kilometro ar net daugiau. Po bėgimo paklausus mokinių, kaip jie jautėsi, visi vieningai atsakė, kad jautėsi stipresni, valingesni, ištvermingesni. Sugrįžę į mokyklą, pasiruošėme šiltos arbatos ir truputėlį atsipūtėme. Kol mes bėgome, muzikos mokytoja Lilija Kieras ruošė mums Pilietiškumo ugdymo akcijos dalyvių pažymėjimus, pasirašytus paties Lietuvos moksleivių sporto asociacijos prezidento Audronio Deltuvos.

Prasidėjus 5 pamokai buvome pakviesti į mokyklos kiemą, kuriame mūsų jau laukė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Elvyra Lavrukaitienė ir fizinio ugdymo mokytojas Marekas Pavlovskis. Netrukus jie mums įteikė dalyvio pažymėjimus, atšvaitus ir saldžiuosius prizus. Visi nusifotografavome bendrai nuotraukai.

„Protų mūšis”. Kovo 10 d. istorijos mokytoja Alina Narkevič organizavo „Protų mūšį”, kuriame dalyvavo mišrios 5-9 kl. mokinių komandos. Mokinių žinioms vertinti buvo išrinkta autoritetinga komisija: direktorius Romuald Gžybovski, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Elvyra Lavrukaitienė, anglų kalbos mokytoja Jūratė Repčikienė, technologijų ir dailės mokytoja Božena Lavrukevič.

Mokiniai turėjo galimybę pasitikrinti savo žinias apie Lietuvą, jos įžymius žmones. Komandos rungėsi azartiškai, demonstravo žinias, išmonę, vaizduotę. Užduotims atlikti reikėjo pasitelkti ir kūrybiškumą, ir gebėjimą greitai reaguoti tam tikrose situacijose. Protų kovas sudarė du etapai, kurie buvo suskirstyti temomis.

Šventės dalyviai džiaugėsi tokią ypatingą dieną susirinkę šiltam ir jaukiam bendram tikslui – dar sykį paminėti ir atšvęsti Lietuvos gimtadienį. Protų mūšį visi įveikė sėkmingai, tad ir nugalėtojais buvo paskelbti visi dalyviai. Juk tokioje linksmoje patriotinėje šventėje pralaimėtojų būti tiesiog negali – draugystė, šypsenos ir gera nuotaika, lydėjusi visus, tikimės, neblės veiduose ir naująjį Lietuvos nepriklausomybės trisdešimtmetį!

Visus subūrė šventinis minėjimas. Daug svarbių datų turi mūsų valstybė. Viena iš jų Kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena. Šiemet ši šventė ypatinga – švenčiame 30 metų laisvos demokratinės valstybės jubiliejų. Jau nuo pat ryto mokykloje sklandė pakili, šventinė nuotaika.

Kovo 10 d. mokykloje vyko Kovo 11-osios –  Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas, kurio metu prisiminti reikšmingiausi Lietuvos istorijos įvykiai, pagerbti mokiniai, kurie garsino mokyklą rajoniniuose konkursuose, respublikiniuose, zoniniuose, tarptautiniuose sporto turnyruose, taip pat mokytojai, kurių darbo rezultatai matuojami mokinių pasiekimais. Šventinį žodį tarė ir padėkas mokiniams bei mokytojams įteikė mokyklos direktorius Romuald Gžybovski. Su gražia švente mūsų bendruomenę pasveikino Trakų neįgaliųjų užimtumo centro direktorius Juozas Norinkevičius, centro ugdytiniai, atvežę mums dovanų: savo rankomis pagamintą inkilą, angelą ir saldaus medučio.

Šventinį renginį pradėjome Lietuvos Respublikos himnu. Renginio vedėjos Justyna ir Klaudija kartu su lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja apžvelgė svarbiausius istorinius šalies įvykius, papasakojo apie Lietuvos okupaciją, laisvės atgavimą ir trispalvę vėliavą, kuri yra ryšys tarp Lietuvos piliečių. Puikų šventinį koncertą parengė muzikos mokytoja Lilija Kieras. Ir pats mažiausias, ir didžiausias mokinys sukosi šokio ratelyje, dainavo, grojo įvairiais muzikos instrumentais. Daina keitė dainą, eilėraštis – eilėraštį, šokis – šokį, vienas muzikos instrumentas – kitą.

Šventinio koncerto metu šiai dienai buvo skirti gražiausi žodžiai, eilėraščių posmai, suvirpinę ne vieno salėje sėdėjusio klausytojo širdį. Skambant Anos smuiko, Justynos pianino, Dominyko akordeono garsams, dainoms ir posmams apie gimtinę, gėrintis šokėjų pasirodymais, visiems širdy buvo gera ir džiugu. Šventės proga gražiausių lietuviškų dainų puokštę mums dovanojo Senųjų Trakų moterų vokalinio ansamblio „Stare Troki” dalyvės (vad. L. Kieras). Ačiū jų supratingiems darbdaviams, išleidusiems į šventę, ir joms pačioms už dovanotas nuostabias ir nepamirštamas akimirkas!

Pabaigos žodis. Renginiai, skirti Kovo 11-ajai, dar labiau padėjo sustiprinti bendruomeniškumą, padėjo įgyvendinti naujas idėjas. Vykdydami įvairiais numatytas veiklas siekėme prasmingai pažymėti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimą, Laisvės gimtadienį, ugdyti nuostatą, kad kiekvienas turi žinoti savo tautos istoriją, stiprinti tapatumo ir pasididžiavimo jausmą savo valstybe.

Kokie bus tolimesni Lietuvos žingsniai daug priklausys nuo tų, kurie dabar sėdi mokykliniuose suoluose, nuo jaunosios kartos. Ne visi bus mokslininkai ar profesoriai, ne visi galės daryti įtaką  Lietuvos ekonominiam gyvenimui, bet žinoti savo šalies istoriją, išlaikyti papročius, tradicijas galime ir privalome kiekvienas. Džiugu, kad visiems buvo smagu pabūti kartu ir pajusti, kad mes tikrai mylime Lietuvą!

Daiva Daukševičienė

lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja


Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/home/nemokamoss/domains/nemokamossvetaines.lt/public_html/wp-content/uploads/sites/1306/et_temp/147-83703_1080x675.jpg) is not within the allowed path(s): (/home/sentrakumok2/:/tmp:/usr/share/pear) in /home/sentrakumok2/domains/sentrakumok2.lt/public_html/wp-content/themes/Divi/epanel/custom_functions.php on line 1452
2019 METŲ MOKYKLOS METRAŠTIS

2019 METŲ MOKYKLOS METRAŠTIS

Prie pabaigos artėja dar vieneri kalendoriniai metai. Greitai atversime pirmąjį 2020 metų puslapį ir vėl pradėsime naujų darbų ir veiklų maratoną.

Šiandien galime pasidžiaugti, kad sėkmingai vyksta 2017-2021 m. strateginio plano veiklos, patvirtinti ir įgyvendinami 2019-2020 m. m. ugdymo ir veiklos planai. Planuojant ir įgyvendinant užsibrėžtus tikslus kryptingai siekiama vadovautis prioritetais: kokybiško ugdymo siekis, ugdomosios veiklos diferencijavimas atsižvelgiant į mokymosi stilių ir tempą, mokinių motyvacijos stiprinimas, mokyklos bendruomenės narių pozityvus ir atsakingas bendravimas ir bendradarbiavimas, materialinių išteklių efektyvus panaudojimas. Suderinti dalykų mokytojų parengti ilgalaikiai planai, neformaliojo ugdymo programos, klasių auklėtojų veiklos planai. Per 2019 metus vykdyta elektroninio dienyno pildymo priežiūra: stebėtas dienyno įrašų pildymo nuoseklumas, kontrolinių, savarankiškų darbų išankstinis žymėjimas, klasės auklėtojų veiklų, socialinės-pilietinės veiklos pildymas, individuali mokinių pažanga ir lankomumas. Stebėtos mokomųjų dalykų pamokos (matematikos, chemijos, lenkų kalbos ir literatūros, lietuvių kalbos ir literatūros, chemijos, kūno kultūros, anglų k., technologijų geografijos ir kt.). Pamokų stebėjimo tikslai buvo siejami su pamokoje iškeltų uždavinių įgyvendinimu, mokymo ir mokymosi metodų panaudojimo tikslingumu, mokinių savarankiškumo, mokymosi motyvacijos skatinimu, mokinių pasiekimų pažangos vertinimu. Stebėtos pamokos aptartos su mokytojais, pateikti siūlymai pamokos tobulinimui.

          2019 m. mūsų mokyklos bendruomenė tęsė OLWEUS smurto ir patyčių prevencijos programos įgyvendinimą pagal vieną pagrindinių mokyklos veiklos prioritetų – tai saugios, tolerancija ir pagarba grindžiamos aplinkos kūrimas. Mokykloje vyko darbuotojų mokymai. Bendruomenė mokėsi praktiškai atpažinti patyčias, tinkamai į jas reaguoti. Šių metų lapkričio 18-29 d. buvo vykdoma Olweus mokinių apklausa, kurioje dalyvavo 3-10 klasių mokiniai. Per šias dvi savaites mokiniai elektroninėje erdvėje užpildė klausimynus. Apklausa atskleidė vykdomo prevencinio darbo įtaką ir svarbą. Tikėtina, kad ši veikla pagerino bendrąjį mokyklos mikroklimatą bei bendruomenės narių santykius. 2019 metai pasižymėjo svarbių ir reikšmingų darbų, kurie davė apčiuopiamų rezultatų visai mokyklos bendruomenei, gausa. Metinių darbų startas buvo pradėtas prasminga kasmetine Sausio 13-osios dienos akcija „Atmintis gyva, nes liudija”. Nuo šio kertinio akmens ir įsisuko visas mokyklos veiklų kaleidoskopas, kuris sužiro įvairiomis spalvomis. 2019 m. mokykloje vyko tradiciniai renginiai: Senelių šventė, mokyklos Globėjo diena, Vasario 16-oji, Užgavėnės, Kovo 11-oji, Velykų rekolekcijos, mokslo metų pabaigos šventė, skirta 1-4 ir 5-10 kl. mokiniams, Paskutinio skambučio šventė, priešmokyklinės grupės ugdytinių išleistuvės, Rugsėjo 1-oji, Mokytojo diena, Lenkijos Nepriklausomybės diena, Šiaurės šalių literatūros savaitė, priešmokyklinės grupės ugdytinių ir 1-4 kl. mokinių rudens šventė „Sudie, Rudenėli!”, Kalėdinė vakaronė, Naujametinis karnavalas, šeimų sporto šventė.

          Besibaigiantys metai buvo ypač sėkmingi poetinio žodžio mylėtojams, kurie svariais rajoniniais laimėjimais papildė mūsų mokyklos pasiekimų kraitį. Aktyviai buvo dalyvauta mokomųjų dalykų olimpiadose, konkursuose, varžybose. Didžiuojamės savo laimėtojais: 7-10 kl. mokiniais visų tipų rajono tinklinio BLM varžybose užėmusiais I vietą mokytojas Andrius Kaveckas﴿, rajoniniame skaitovų konkurse „Pavasaris poezijoje“ dalyvavusia Magdalena Abucevič ir užėmusia III vietą mokytoja Elvyra Lavrukaitienė﴿, Paulina Naumovič, užėmusia I vietą mokytoja Lucija Kašėtienė﴿, Beata Baranovska, užėmusia III vietą mokytoja Violeta Naumovič﴿, Gabriela Vansovič, gavusia Padėkos raštą mokytoja Elvyra Lavrukaitienė﴿, Gabriela Klebeko, gavusia Padėkos raštą mokytoja Lucija Kašėtienė﴿; rajoniniame konkurse „Lenkų diktantas” dalyvavusia Amelija Naumovič ir užėmusia I vietą, Jurgita Butkevičiūte, užėmusia II vietą, Justyna Baranovska, užėmusia III vietą mokytoja Irena Orlova﴿; rajoniniame konkurse „Būk pasveikinta, gimtoji kalba” dalyvavusia Paulina Naumovič ir užėmusia I vietą mokytoja Lucija Kašėtienė﴿, Dominika Tomaševič, užėmusia II vietą mokytoja Violeta Naumovič﴿; rajoniniame 3-4 klasių skaitovų konkurse dalyvavusia Gabriela Klebeko ir užėmusia III vietą mokytoja Daiva Daukševičienė﴿; rajoniniame Barbaros Sidorovič meninio skaitymo konkurse dalyvavusia Ana Baranovska ir užėmusia I vietą, Kornelija Pilecka, užėmusia II vietą mokytoja Irena Orlova﴿; rajoniniame meninio skaitymo konkurse „Eilių ir pasakų šaly” dalyvavusia Ana Baranovska ir užėmusia II vietą mokytoja Renata Matickienė﴿, Karolina Pavliukevič, užėmusia II vietą, Emilija Baranovska, užėmusia III vietą mokytoja Daiva Daukševičienė﴿; rajoniniame dailyraščio konkurse „Auksinė plunksnelė” dalyvavusia Paulina Rimkaite ir užėmusia I vietą, Oskaru Rynkevič, gavusiu Padėkos raštą mokytoja Elvyra Lavrukaitienė﴿, Gabriela Klebeko, gavusia Padėkos raštą mokytoja Lucija Kašėtienė﴿Karina Stankevič, gavusia Padėkos raštą mokytoja Violeta Naumovič﴿; tarptautinėse lengvosios atletikos varžybose dalyvavusiais Alanu Gudalevič, Klaudija Laurukaityte, Justyna Baranovska, Tomu Dapkevičiumi ir užėmusiais I vietą mokytojas Andrius Kaveckas﴿; rajoninėje mini lenkų kalbos olimpiadoje dalyvavusia Justyna Baranovska ir užėmusia III vietą mokytoja Irena Orlova﴿; rajoniniame meninio skaitymo konkurse „Kresy 2019” dalyvavusia Amelija Naumovič ir užėmusia III vietą mokytoja Irena Orlova﴿; rajoniniame lenkų patriotinės poezijos konkurse „Wszystko, co polske stanowi” dalyvavusia Paulina Naumovič ir užėmusia I vietą, Rafalu Naumovič, užėmusiu III vietą mokytoja Lucija Kašėtienė﴿, Emiliu Fominovu, gavusiu Padėkos raštą mokytoja Violeta Naumovič﴿, Gabriela Klebeko, gavusia Padėkos raštą mokytoja Lucija Kašėtienė﴿; rajoninėje viktorinoje ,,Proto mūšis – sidabrinis protas“ dalyvavusiais Karolina Prokopjeva, Norvydu Lavrukaičiu, Justyna Baranovska, Klaudija Laurukaityte, Valdemaru Jankausku ir užėmusiais I vietą mokytoja Lilija Kieras﴿; Donatu Novickiu, dalyvavusiu tarptautiniame stalo teniso turnyre ir užėmusiu II vietą, Romualdu Milevskiu, užėmusiu III vietą mokytojas Romuald Gžybovski﴿

          Puikūs buvo metai ne vien pasiekimais, bet ir prasminga projektine veikla. Mūsų mokyklos kolektyvas nuolat ieško galimybių dalyvauti reikšmingoje, įdomioje mokiniams ir naudingoje visai bendruomenei veikloje. Gautas finansavimas socializacijos programos projektui – dieninės vasaros poilsio stovyklos „Vabaliukai“ įgyvendinimui, dalyvauta ES remiamuose projektuose „Pienas vaikams“, „Vaisiai vaikams“, buvo vykdoma projektinė – tiriamoji veikla TVDG. 5-10 klasių mokiniai dalyvavo edukacinėje vasaros stovykloje, finansuojamoje draugijos „Wspólnota Polska“ (Lenkija, Lomžos skyrius), žurnalistikos kursuose Krokuvoje. Vyresniųjų klasių mokiniai dalyvavo 3 savaičių sportinėje – edukacinėje stovykloje „Parafiada“  Lenkijoje. Mokykla vykdė Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros projektą „Atverk vartus”. Jau penktus metus mūsų bendradarbiavimo partneriai yra Vilkaviškio r. Virbalio pagrindinės mokyklos bendruomenė. I projekto etapas vyko birželio 11-12 d. Virbalyje, II projekto etapas – spalio 3 d. Senuosiuose Trakuose. Projekto baigtį vainikavo išleista knygelė, kurioje rado įprasminimą visos vykdytos edukacinės veiklos. Mūsų mokyklos pradinių klasių mokiniai kartu su Visagino „Gerosios vilties” ir Kauno VDU „Atžalyno” progimnazijų bendruomenėmis partnerio teise dalyvavo Tautinių mažumų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės kultūros projekto „Atverk širdelę šventei” ir „Iš močiutės skrynios” veiklose. Esame gavę finansavimą projekto „Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinės mokyklos istorija – knygelės leidyba“ vykdymui. 2019 metais buvo tęsiamas bendradarbiavimas su Vilniaus savivaldybės Grigiškių gimnazija. Vyresniųjų klasių mokiniai kartu su Grigiškių gimnazijos mokiniais dalyvavo projekto „1830 ir 1863 metų sukilimų pėdsakais” veiklose. Sukilėlių pėdsakų buvo ieškoma Kaune ir Kauno rajone, Biržuose ir Biržų rajone. Šiais metais tęsėme gražų bendradarbiavimą su Lenkijos Dievo Gailestingumo parapijos kunigu Jaroslavu Dobženeckiu, kuris su paaugliais ir suaugusiais bendraminčiais prieš šv. Kalėdas buvo atvykę į mūsų mokyklą vykdydami paramos akciją „Ištiesk pagalbos ranką”. Trakų gimnazijoje vyko rajoninis projektas „Sveikatiados link”, kuriame aktyviai dalyvavo vyresniųjų klasių mokiniai.

          Įpusėjus rudeniui mūsų mokyklos pedagogai parašė 3 projektus, tikėdamiesi gauti finansavimą. Kadangi ruošiamės gražiai mokyklos globėjo Andžejaus Stelmachovskio vardo 10-mečio suteikimo mokyklai sukakčiai, tad reikia finansinių resursų scenos atnaujinimui, salės remontui. To tikslo vedina pradinio ugdymo vyr. mokytoja Elvyra Lavrukaitienė parašė 2 projektus: „Andžejaus Stelmachovskio vardo suteikimo mokyklai 10-mečio iškilmės” pagrindinis tikslas – iki 2020 m. balandžio mėn. vyksiančių iškilmių įrengti ir pritaikyti sceną kultūros renginiams ir koncertams organizuoti﴿, „Žalioji mokykla prie jūros” pagrindinis tikslas – lenkų kalbos tobulinimas, žinių apie Lenkijos istoriją, kultūrą, tradicijas ir papročius gilinimas; sveikatos stiprinimas, aktyvus laisvalaikio leidimas, ekologinis švietimas﴿. Lenkų kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė Irena Orlova parašė projektą „Paroda, skirta profesoriaus Andžejaus Stelmachovskio gyvenimui ir darbams” pagrindinis tikslas – parodos, skirtos profesoriaus Andžejaus Stelmachovskio gyvenimui ir kūrybai, organizavimas﴿ Pradinio ugdymo vyr. mokytoja Elvyra Lavrukaitienė tapo projekto „Lietuvių įspūdžiai apie maršalą Juzefą Pilsudskį ir profesorių Andžejų Stelmachovskį“, skatinančio bendradarbiavimą, koordinatore. Pagrindinis projekto tikslas – Lenkijos ir Lietuvos kultūros paveldo pažinimas, patriotiškumo ugdymas, žinių apie prof. A. Stelmachovskį ir J. Pilsudskį gilinimas. Naudojant projektines Lenkijos ir Trakų savivaldybės fondo lėšas šalia mokyklos yra įrenginėjamas stadionas, kuriame aktyviai laisvalaikį galės leisti ne tik mūsų mokyklos mokiniai, bet ir kaimo bendruomenė.

          Siekiant plėtoti mokinių kultūrinius poreikius, daug edukacinių veiklų vyko už mokyklos ribų. 2019 m. organizuota turininga kultūrinė pažintinė veikla. Mokiniai buvo išvykę į Vilniaus senamiestį, į ekskursiją „Adomo Mickevičiaus Vilnius”, į Varšuvą dalyvauti LR Senato organizuotoje parodoje, skirtoje mokyklos globėjui prof. A. Stelmachovskiui, į filmų „Tarp pilkų debesų” ir „Žalgirio mūšis” peržiūrą, į Žaislų muziejų Vilniuje, į Žaslių kultūros centrą, į Lenkijos Respublikos ambasadą Vilniuje, į Turgelius. Organizuoti renginiai-pamokos Senųjų Trakų bibliotekoje: Tarptautinė vaikų knygos diena, knygutės gamyba, edukacinė veikla, skirta Vietovardžių metams; kūrybinė popietė vaikams „Dovanėlė mamai”; edukacinė veikla – lipdymas iš modelino, laiško istorija, advento vainiko pynimas. Mūsų mokykos mokiniai per metus pamatė 5 spektaklius: „Žonglieriaus pasakaitė“, „Kodėl išnyksta dinozaurai?“, „Stebuklingos burės”, „Melo Gibsono kolega”, „Raudonkepuraitė ir vilkas”. Rudenį mokiniai ir mokytojai dalyvavo Trakų žemės lenkų kultūros festivalyje „Skambėk, lenkų daina”, piligriminiame žygyje Senieji Trakai – Trakai. Mūsų mokyklos religinio ansamblio „Wesołe Nutki” „Linksmosios natos”﴿ solistai dalyvavo religinių dainų festivalyje „Ceciliada”.

          Bendradarbiaudami su Trakų krašto tradicinių amatų centru mūsų mokyklos mokiniai įsitraukė į projekto „Gyva pažintis su kultūrine edukacija“ veiklas. Ugdytiniai buvo skatinami naujomis, pačių sukurtomis formomis atskleisti tradicinius amatus, dalytis idėjomis ir sumanymais, ugdėsi kūrybiškumą, geriau susipažino su savo krašto etnografija. Mokiniai dalyvavo šiose edukacinėse programose: „Tradicinių juostų reikšmė lietuvių etninėje kultūroje”, muilo gamyba, verbų rišimas, margučių dažymas, sūrių gamyba ir degustacija, duonos istorija, meduolių kepimas. Pasinaudoję Kultūros pasu, įvairių klasių mokiniai vyko į zoologijos sodą Vilniuje, kur dalyvavo edukacinėje programoje „Aplink pasaulį per 90 min“, apvėlė muilą šlapiuoju būdu. Mokykloje buvo organizuoti šie prevenciniai renginiai, akcijos: Saugesnio interneto diena; Pasaulinės Žemės dienos minėjimas;  Tarptautinė vaikų gynimo diena;  Gedulo ir vilties dienos minėjimas priešmokyklinės ir ikimokyklinės grupės ugdytiniams. Buvo vedamos integruotos ir atviros pamokos: 5-6 kl. „Stanislovo Moniuškos hitai”; netradicinė geografijos pamoka – išvyka į Varnikų botaninį zoologinį draustinį; netradicinė geografijos pamoka – išvyka dviračiais į Trakus, į Varnikų piliakalnį; atvira kūno kultūros pamoka „Lauko tinklinis” svečiams iš Ispanijos; atvira kūno kultūros pamoka „Tinklinis: naujos kartos apšilimo pratimai, skatinantys smegenų veiklą”, „Televizija, reklama ir aš”, skirta Pasaulinei televizijos dienai, „Pepės Ilgakojinės pasaulis”, netradicinės tikybos pamokos, pasaulio pažinimo pamoka „Skonis – saldus, kartus, rūgštus, sūrus”, netradicinės pamokos apie Astridą Lindgren, šeimos genealoginio medžio kūrimas. 7-9 klasių mokiniai buvo išvykę į tarptautinio teatro festivalio „Lenkų susitikimai Vilniaus scenose” spektaklį, vykusį Rūdiškių kultūros centre. Itin noriai įvairių klasių mokiniai dalyvavo rožinių, kalėdinių prakartėlių konkurse, kurį paskelbė tikybos mokytoja. Į šias veiklas buvo įtraukti visi šeimos nariai: mamos, tėčiai, senelės, seneliai, broliai, seserys ir kt. giminaičiai. Neakivaizdiniai susitikimai mokyklos bibliotekoje su Marija Konopnicka, Janu Bžechva ir kt. lenkų rašytojais bei poetais priešmokyklinės ugdymo grupės vaikams paliko daug neišdildomų įspūdžių. Tokiu būdu patys mažiausieji pratinami pamilti poetinį žodį, pasakas, įvairias linksmas istorijas, nutikusias jų bendraamžiams ir vyresniems vaikams.

          2019 metais mūsų mokyklos mokiniai aktyviai dalyvavo įvairiose rajoninėse, nacionalinėse ir tarptautinėse veiklose: rajoniniame priešmokyklinės grupės ugdytinių konkurse „Mažieji talentai“ Trakų r. Senųjų Trakų vaikų lopšelyje-darželyje, rajoninėje Pirmokų šventėje, tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra 2019“, Trakų r. ikimokyklinių įstaigų Mažųjų skaitovų konkurse „Po gimtinės stogu“, Kovo 11-osios renginyje Trakų neįgaliųjų užimtumo centre, rajoniniame Barbaros Sidorovič poezijos konkurse, rajoniniame lenkų kalbos konkurse „Ortografka“, rajoninėje 9-10 kl. mokinių lenkų kalbos mini olimpiadoje, biologijos olimpiadoje, chemijos olimpiadoje, geografijos olimpiadoje „Mano gaublys”, geografijos konkurse „Olympis 2019”, nacionaliniame loginio mąstymo ir problemų sprendimo konkurse, nacionalinėje 5-6 kl. mokinių viktorinoje,  tarptautiniame matematikos ir gamtos mokslų tyrime TIMSS, „Alkoholio ir kitų narkotikų tyrimas Europos mokyklose ESPAD 2019”﴿; nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinime. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės iniciatyva buvo organizuota paskaita apie dantukus, skirta priešmokyklinės ugdymo grupės vaikams, lytiškumo paskaita, skirta vyresniųjų klasių mokiniams. Pirmosios pagalbos mokymo praktinis užsiėmimas, netradicinė žmogaus saugos pamoka Vilniaus apskrities priešgaisrinėje gelbėjimo valdyboje, saugaus eismo pamokėlė, sveikas maistas – sveikas kūnas – tai veiklos, kurių metu įvairaus amžiaus mokiniams buvo suteiktos kasdieninėse gyvenimo situacijose reikalingos žinios.

          Siekdami ugdymo (si) kokybės mokytojai nuolatos tobulino savo kompetencijas dalyvaudami, rengdami ir skaitydami pranešimus respublikinėse konferencijose „Ar mediatoriai visada tinkamai medijuoja?”, „Judesių atletiškumas”, „Eurofitas: ar jis pagerins vaikų atletizmą?”﴿ Itin aktyvus respublikinių konferencijų dalyvis buvo fizinio ugdymo mokytojas ekspertas Andrius Kaveckas, kuris surengė dar ir autorinį seminarą Estijoje „Sportininkų rengimo tematika”. Mokytojai nuolat tobulino savo dalykines ir metodines kompetencijas dalyvaudami kvalifikacijos kėlimo kursuose, seminaruose, mokymuose. Grįžę iš jų pedagogai noriai skleidė savo gerąją patirtį, dalinosi turimais įgūdžiais, metodinėmis naujovėmis, originaliomis parsivežtomis kūrybinėmis idėjomis. 2019 metais didelis dėmesys buvo skiriamas mokinių indėliui kuriant aplinką: įgyvendintos mokinių idėjos ir projektai, eksponuojami jų kūrybiniai darbai, rengiamos mokinių darbų parodos. Funkcionali, dinamiška, praturtinta ugdymo (si) aplinka skatino kūrybiškumą. Buvo siekiama užtikrinti, kad ugdymosi aplinka mokykloje būtų dinamiška, atvira ir funkcionali: patogesnės ugdymo(si) erdvės, sudarytos sąlygos mokyklos patalpų naudojimo įvairovei, lauko ir kitų mokyklos teritorijos vietų pritaikymui ugdymui. Pagal finansines galimybes buvo turtinama ugdymą stimuliuojanti aplinka. Bendrojo naudojimo patalpos atsižvelgiant į mokyklos finansines galimybes buvo pertvarkomos, atnaujinamos. Įgyvendinant numatytas priemones šiam tikslui pasiekti buvo gražinama vidinė ir išorinė mokyklos aplinka.

          Dėkoju visai mokyklos bendruomenei už nuveiktus gražius darbus. Linkiu visiems įdomių atradimų ir prasmės paieškų ateities kelyje. Tęskime reikšmingus darbus su dar didesniu užsidegimu, kūrybiškumu ir kantrybe. Tegul niekada nepritrūksta naujų idėjų, noro mokyti ir mokytis.

DAIVA DAUKŠEVIČIENĖ,

lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja


Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/home/nemokamoss/domains/nemokamossvetaines.lt/public_html/wp-content/uploads/sites/1306/et_temp/12-108287_1080x675.jpg) is not within the allowed path(s): (/home/sentrakumok2/:/tmp:/usr/share/pear) in /home/sentrakumok2/domains/sentrakumok2.lt/public_html/wp-content/themes/Divi/epanel/custom_functions.php on line 1452

Warning: file_exists(): open_basedir restriction in effect. File(/home/nemokamoss/domains/nemokamossvetaines.lt/public_html/wp-content/uploads/sites/1306/et_temp/12-108287_432x675.jpg) is not within the allowed path(s): (/home/sentrakumok2/:/tmp:/usr/share/pear) in /home/sentrakumok2/domains/sentrakumok2.lt/public_html/wp-content/themes/Divi/epanel/custom_functions.php on line 1473
Tarptautinis draugiškas stalo teniso turnyras Senuosiuose Trakuose

Tarptautinis draugiškas stalo teniso turnyras Senuosiuose Trakuose

        2019 m. gruodžio 14 d. Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinėje mokykloje vyko tarptautinis draugiškas stalo teniso turnyras.
2003 metais pirmą kartą mūsų mokykloje buvo organizuotas toks stalo teniso turnyras, skirtas vaikams ir jaunimui. Kiekvienais metais mūsų mokyklos sporto salėje rengiami tokie turnyrai, kuriuose aktyviai dalyvauja Lietuvos miestų ir lenkiškų mokyklų, esančių Suvalkuose, Dobžinevo (Dobrzyniewo), Suraže (Suraż ) ir Senajame Folvarke (Stary Folwark) auklėtiniai.

         „Tikimės, kad ši tradicija bus išsaugota ir tęsiama“, – šių metų tarptautinio stalo teniso turnyro atidaryme sakė mūsų mokyklos direktorius Romuald Gžybovski, kuris yra pagrindinis šios sporto šventės iniciatorius.
Šių metų tarptautiniame stalo teniso turnyre dalyvavo 40 dalyvių iš Lenkijos ir Lietuvos. Mūsų mokykloje svečiavosi jaunieji tenisininkai, kurie atvyko iš Marijos Konopnickos mokyklos, esančios Senajame Folvarke, ir Vilniaus r. Zujūnų gimnazijos atstovai. Tai yra mūsų mokyklos draugai, su kuriais susitinkame ir varžomės prie stalo teniso stalų ištisus metus: balandžio mėnesį – turnyre Zujūnuose, rugsėjo mėnesį vykstame į turnyrą Lenkijoje, o gruodžio mėnesį tradiciškai susitinkame savo mokyklos sporto salėje.
Šio turnyro organizatoriai yra Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinnė mokykla ir Trakų rajono sporto centras. Kiekvienas turnyro dalyvis gavo Trakų r. sporto centro atminimo diplomą už dalyvavimą. Turnyro nugalėtojai buvo apdovanoti medaliais, o taurės buvo įteiktos už pirmąsias vietas. Turnyre dalyvavo trijų amžiaus grupių vaikai: mergaitės ir berniukai, gimę 2011–2012 m., mergaitės ir berniukai, gimę 2009–2011 m., ir mergaitės ir berniukai, gimę 2005 m. ir vyresni.
Nors tarptautinio stalo teniso turnyro organizavimas reikalauja daug pastangų ir laiko, pasak Romualdo Gžybovskio, tačiau, nepaisnt to, tai yra puiki galimybė mūsų vaikams tobulėti. Šiais metais mūsų mokyklai atstovavo šie mokiniai: 3 kl. mok. Evaldas Velykis, 6 kl. mok. Donatas Novickis, 7 kl. mok. Ronald Aidukonis, 8 kl. mok. Ernestas Petrovskis, 9 kl. mok. Alanas Gudalevič ir Romual Milevskij. Šeštokas Donatas Novickis savo amžiaus grupėje užėmė 2 vietą, devintokas Romuald Milevskij – 3 vietą. Labai džiaugiamės mūsų mokyklos ugdytinių laimėjimais ir linkime jiems kuo didžiausios sėkmės dalyvaujant jau 2020 metų stalo teniso turnyruose.

Galina Grinevič,

tarptautinio stalo teniso turnyro organizatorė

Nuotraukos Boženos Lavrukevič