Dalijamės OK KARJERA paruoštomis ONLINE karjeros ugdymo pamokomis.

Pamokos vyksta prisijungiant per „Skype“ platformą. Pamokos trukmė: 1,5 val., kurią sudaro: 45 min. teorinė+praktinė dalys bei iki 30 min. klausimų – atsakymų sesija.

Daugiau informacijos ir registracijos formą rasite čia:

https://okkarjera.com/online-pamokos/

 

 


 

INFORMACIJA MOKINIAMS, TĖVAMS

Nuo 2020 m. kovo 30 dienos ugdymo procesas Senųjų Trakų Andžejaus Stelmachovskio pagrindinėje mokykloje bus vykdomas nuotoliniu būdu. Virtualios pamokos vyks pagal mokyklos direktoriaus patvirtintus pamokų tvarkaraščius naudojantis informacinėmis technologijomis. Nuotolinio mokymo(si) tvarkaraštis savo struktūra yra analogiškas tradiciniam savaitiniam pamokų tvarkaraščiui. Pamokų pradžia 8.00 val. Pamokos trukmė nuo 35 iki 45 minučių.

Pirmąją nuotolinio mokymo(si) savaitę, nuo kovo 30 iki balandžio 3 dienos, mokiniams bus ribojamas užduočių skyrimas ir mokymosi krūvis. Pagrindinis dėmesys bus skiriamas mokinių ir mokytojų komunikacijai ir mokomųjų platformų įsisavinimui. Mokytojai susisieks su mokiniais ar/ir jų tėvais. Sklandžiam bendravimui su mokiniais bei jų tėvais (globėjais, rūpintojais) mokytojai naudos elektroninį MANO dienyną, elektroninius paštus ir mobiliuosius telefonus.

Bendru susitarimu yra suderintos IT priemonių naudojimo galimybės. Mokiniams būtinas internetinis ryšys, kompiuteris, planšetė arba išmanusis telefonas. Mokiniai, neturintys kompiuterių, šią savaitę jais bus aprūpinti.

Nuotoliniu būdu mokiniams ir tėvams konsultacijas teiks ir švietimo pagalbos specialistai: logopedas, psichologas, sveikatos priežiūros specialistas. Bus naudojama ši mokymo ir mokymosi medžiaga: vadovėliai, pratybų sąsiuviniai. Užduotys bus pateiktos skaitmeninėse erdvėse: el. Mano dienyne, Ema, Eduka. Bendravimui bus naudojamos mokiniams žinomos platformos: ZOOM, SKYPE, MESSENGER, VIBER ir kt.

Mūsų mokyklos mokytojai yra pasiruošę nuotoliniu būdu vykdyti priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir neformalujį ugdymą. Sieksime kokybiško mokymo(si), kad pamokų turinys atitiktų programinius reikalavimus ir suteiktų naujų patirčių.

Jeigu atsiras papildoma informacija, nedelsdami jus informuosime. Tikimės visų supratingumo ir geranoriškumo. Kiekvienas turime progą ir pareigą atremti naują iššūkį.

Vadovai, mokytojai ir švietimo pagalbos specialistai su mokinių tėveliais (globėjais, rūpintojais) bendradarbiaus MANO dienyne pranešimais.

Informaciją nuolatos atnaujinsime

Išlikime sveiki!


 

Mokytojus, mokinius ir jų tėvus skaitmeninių technologijų parengimo ir naudojimo nuotoliniam ugdymui klausimais konsultuoja

informacinių technologijų vyr. mokytoja

Renata Šuscickaja

el. paštas – rsuscicka@gmail.com,  tel. nr. 8 61248305


KONSULTUOJA

Psichologė Jolanta Žilinskytė

el. p.: jolantazilinskyte@gmail.com

Skype: Jolanta Z

Tel. nr.: 861387881

Logopedė Renata Matickienė

el. p.: r.matickiene.stelm@gmail.com

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė

Jolanta Garbotovič

el. p.: jolanta@trakuvsb.lt

Tel. nr. 869829790

 


MOKYKLOS DARBO ORGANIZAVIMAS KARANTINO METU
       Šalyje paskelbus karantiną, nuo 2020 m. kovo 17 d. iki 2020 kovo 27 d.  mokyklos darbas organizuojamas nuotoliniu būdu. Lankytojai šiuo laikotarpiu nepriimami ir  neaptarnaujami. 

      Visais klausimais prašome kreiptis elektroniniu paštu sentrakumok@gmail.com arba skambinti darbo dienomis

nuo 8.00 val. iki 15.00 val. telefonu (8 528) 66561.

       Su administracija, mokytojais, klasių vadovais galima susisiekti elektroninėmis žinutėmis dienyne ir jų nurodytu asmeniniu mobiliuoju telefonu.

       Šiomis dienomis mokyklos bendruomenė rengiasi nuo kovo 30 d. ugdymo organizavimui nuotoliniu būdu.           

Sekite naujienas prisijungdami prie mokyklos tinklalapio, Facebookʼo paskyros, el. dienyno kiekvieną dieną!

Mokyklos administracija