Eil. Nr. Vardas, pavardė Pareigos Išsilavinimas Dėstomas dalykas Kvalifikacinė kategorija
1. Romuald Gžybovski Mokytojas, direktorius VPI fizikos mokytojas, 1981 Fizika Fizikos mokytojas metodininkas 1999 m. kovo 16 d.
2. Alina Burinskaja Mokytoja VPU biologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija, 2011; LEU karjeros ugdymo magistro laipsnis, 2016 Gamta ir žmogus, biologija Biologijos vyr. mokytoja
3. Daiva Daukševičienė Mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, neformaliojo ugdymo organizatorė VU filologė, rusų kalbos ir literatūros dėstytoja, 1992; VPU lietuvių filologija, 2002 Lietuvių kalba, rusų kalba

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė 2007 m. sausio 15 d.,

rusų kalbos mokytoja

4. Galina Grinevič Priešmokyklinio ugdymo grupės auklėtoja Vilniaus aukštesnioji pedagogikos mokykla, lietuvių kalbos mokytoja nelietuvių mokyklose, 1996; VPU socialinių mokslų bakalauras ir ikimokyklinis ugdymas, 2000; VPU psichologijos magistrė, 2005 Priešmokyklinis ugdymas

Vyresnioji auklėtoja 2001 m. kovo 29 d.,

priešmokyklinio ugdymo auklėtoja metodininkė 2007 m. birželio 15 d.

5. Vida Kasperavičiūtė Mokytoja VU chemijos fakultetas, chemijos dėstytojo kvalifikacija, 1992 Chemija Chemijos vyr. mokytoja 2001 m. birželio 26 d.
6. Lucija Kašėtienė Mokytoja Olštyno aukštoji pedagoginė mokykla, matematikos licenciatas, 1994 Pradinis ugdymas Pradinio ugdymo vyr. mokytoja 2000 m. kovo 17 d.
7. Lilija Kieras Mokytoja Olštyno aukštoji pedagoginė mokykla, muzikinio išsilavinimo magistro laipsnis, 1997; VPU, geografijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija, 2006 Geografija, muzika

Muzikos mokytoja metodininkė 2012 m. sausio 9 d.,

geografijos vyr. mokytoja2011 m. birželio 16 d.

8. Magdalena Klepka Mokytoja Lodzės universitetas lenkų filologojos magistrė, 2000; Popiežiškoji Krokuvos teologijos akademija, 2005 Tikyba Tikybos mokytoja
9. Elvyra Lavrukaitienė Mokytoja, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, neformaliojo ugdymo organizatorė Vilniaus aukštesnioji pedagogikos mokykla, pradinio ugdymo pedagogikos specialybė, 1999; VPU socialinės pedagogikos, edukologijos bakalauro laipsnis ir socialinio pedagogo kvalifikacija, 2007 Pradinis ugdymas Pradinio ugdymo vyr. mokytoja 2010 m. birželio 22 d.
10. Božena Lavrukevič Mokytoja LEU technologijų studijų programa, mokytojo kvalifikacija, 2017 m. Technologijos, dailė Technologijų mokytoja
11. Renata Matickienė Mokytoja Vilniaus kolegija, lietuvių kalbos pedagogikos specialybė, 2005; Vilniaus kolegija, Pedagogikos fakultetas, 2007; VPU filologijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija, 2010 m. LEU ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studijų programa, 2016 m. Lietuvių kalba Lietuvių kalbos vyr. mokytoja 2011 m. birželio 16 d.
12. Alina Narkevič Mokytojas VPU lenkų kalbos ir literatūros, istorijos fakultetas, lenkų kalbos ir literatūros, istorijos mokytojo kvalifikacija, 1994 Istorija, lenkų kalba ir literatūra

Istorijos mokytoja metodininkė 2009 birželio 18 d.;

lenkų kalbos ir literatūros vyr. mokytoja 2001 m. birželio 27 d.

13. Violeta Naumovič Mokytoja Vilniaus aukštesnioji pedagogikos mokykla, 1999; VPU lenkų filologijos ir pradinio ugdymo bakalauras, 2005 Pradinis ugdymas Pradinio ugdymo vyr. mokytoja 2013 m. gruodžio 30 d.
14. Irena Orlova Mokytoja Liublino Marijos Curie-Sklodovskos universitetas, 1994, lenkų kalbos magistrė Lenkų kalba Lenkų kalbos mokytoja metodininkė 2010 m. birželio 22 d.
15. Marek Pavlovski Mokytojas

LEU kūno kultūros programa, sporto bakalauro laipsnis ir pedagogo kvalifikacija, 2017

VDU kūno kultūra ir sportas, magistro laipsnis, 2019

Kūno kultūra Fizinio ugdymo mokytojas
16. Jūratė Repčikienė Mokytoja VU rusų filologijos studijų programa ir bakalauro kvalifikacinis laipsnis, 1997; Pedagogų profesinės raidos centras. Anglų kalbos specialybės kursas, 2000 Anglų kalba Anglų kalbos vyr. mokytoja 2003 m. kovo 5 d.
17. Renata Šuscickaja Mokytoja VPU matematikos – informatikos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija, 2003; VPU informatikos technologijų magistras, 2005 Matematika, informacinės technologijos Matematikos ir informacinių technologijų vyr. mokytoja 2007 m. gruodžio 28 d.